Právě vůně

Právě vůně tady voní krajem dusá stádo vrabců nebem plesá hejno koní vrže, vrže zlatý hlásek kejhá, kejhá vůl, devatero koček stůně už jsem z toho jelen, to právě ta, to právě ta vůně…