Právě vůně

Právě vůně

tady voní

krajem dusá stádo vrabců

nebem plesá hejno koní

vrže, vrže

zlatý hlásek

kejhá, kejhá

vůl,

devatero koček stůně

už jsem z toho jelen,

to právě ta,

to právě ta

vůně…