Sviť měsíčku

Zase!
jako už dříve…

Ale
proč ne?
Sviť měsíčku, sviť!

Ztracený svět
zase JE TU!

slunci, očím, náručím
udiven zvedám ho

na dlani přijmu ho
za všechny z nás
ať navěky

mistře

slyším tvůj udivený, udivený

hlas