Smutné pláně

Veselý král shlíží

do

trychtýře…

Co vidíš?

Táže se

páže.

3 trojky

kulaté

2 louky

v srdci

dámu

na žebrotě

milý kamaráde,

král pláče!

 

pak už však

nelení!!!

pevný provaz

dolů letí

pouto záchrany!

 

však dáma

pohrdá

do luk

utíká se…

král, už klidně,

pláče.

 

Už vychází slunce a trychtýřem prýští

nebít sama sebe

nelze

šeptá páže

a na slunečném oři

něžně opouští tě,

králi!