kdo jsi?

Jsi bílý hrnek plný lásky. Vzduch tě však rychle ochlazuje…